Διασύνδεση Virtuemart 2.6.x/3.x με την Εθνική Τράπεζα (Gateway Plugin) , μέσω της Redirection μεθόδου Το Ethniki - NBG.gr VM2/VM3 gateway plugin δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες σας να πραγματοποιούν online συναλλαγές με χρήση της πιστωτικής τους κάρτας (VISA / MasterCard / Maestro / κτλ.). Η πληρωμή από τον πελάτη γίνεται στο περιβάλλον (secure webpage) της ΕθνικήςΤράπεζας, μέσω της Redirection μεθόδου.
This plugin gives the ability to have latest product page (creating a standard VM Category Menu), instead of having modules puplished under an empty article.   This plugin automaticaly monitors your virtuemart products database and check's if there are any changes (modifed or new products), then it auto assign them on a specific category (ex named "Latest Products") The Display Style/Sorting is based on your virtuemart category settings.   You can define from parameters: 1) Number of days old entries 2) Max Products 3) Check every X minutes 4) Date Filter (Created Date, Modified Date, or Both) 5) Filter Products (DESC,ASC,RANDOM) (This does not affect the display style but the entires that will be synced) 6) Category ID to auto-assign the latest products    Installation Instructions 1) Create a Virtuemart Category, example "Latest Products" and note the Category ID 2) Install the plugin from Joomla Installer 3) Enable the plugin and fill the parameter "Category ID" with the ID from step 1 4) Ajust the settings based on your needs 5) Go to Menu Manager, create a menu, type Virtuemart > Category and link it with the category that you have created on step 1    
K2 Single Item Redirect plugin it's a simple tool that prodivdes redirect from K2 category to Item. When you are clicking on category and there is only one item, then the plugin redirects to the item instead on category items view, so with this way user will skip one click.   Checks 1) Can Skip Redirect if subcategories exists (Option) 2) Skips Redirect when has 0 items or more than 1 items (Auto - basic function) 3) Can exclude categories
Virtruemart Shipping Estimator on Product Details is an system plugin that adds AJAX shipping cost calculation functionality on your e-shop. Client fills his shipping address once and is stored in a cookie, so if customer comes back it will remember his details. Display's multiple shipping options
Install this plugin to permit the One-Click Automatic updates via Joomla Adminstartor Dashboard for third party extensions! Install it and forget it.Runs only on update, so does not effect your site speed.
Virtuemart 2/3 PayByBank Gateway Plugin Το PayByBank VM2/VM3 gateway plugin δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες σας να πραγματοποιούν τραπεζική κατάθεση μέσω e-banking και αυτόματα να ενημερώνεται η κατάσταση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα σας. Με άλλα λόγια οι πελάτες σας θα συμπληρώνουν στο περιβάλλον του ebanking account τους τον κωδικό & το ποσό που θα λαμβάνουν μετά την ολοκληρωση της παραγγελίας τους.
This plugin odds the last-modified timestamp to each Javascript / Stylesheet element, so browser will be forced to request the file from server and not from local cache.   This helps to prevent the browser to use the cached version of file. This help you to make instant changes (JS/CSS/Images (soon) to your website without need to clear the cache of OPcache/ NGinix / Browser / Joomla * * If you want to have always updated timestamp order the system plugin AFTER the cache plugin, else need to clear the J! Cache   Parameters: Replaces the domain from URLs if are internal and ingores the external links Debug Report Example:
Ενσωματώστε τα εργαλεία ACS Web Business Tools στο eshop σας (Joomla - Virtuemart) και βελτιστοποιήστε τον τρόπο που στέλνετε τις παραγγελίες σας! Μπορείτε να εκδώσετε PDF Voucher μέσα από την διαχείριση των παραγγελιών εύκολα και γρήγορα! Να υπολογισθούν αυτόματα τα μεταφορικά έξοδα ακόμη για δυσπρόσιτες περιοχές! Να δουν οι πελάτες σας την εξέλιξη της αποστολής της παραγγελίας σας απ ευθείας από το web site σας!
Διασύνδεση Virtuemart 2.6.x/3.x με Τράπεζα Πειραιώς (Gateway Plugin) , μέσω της Redirection μεθόδου Το Piraeus - Winbank VM2/VM3 gateway plugin δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες σας να πραγματοποιούν online συναλλαγές με χρήση της πιστωτικής τους κάρτας (VISA / MasterCard / Maestro / κτλ.). Η πληρωμή από τον πελάτη γίνεται στο περιβάλλον (secure webpage) της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω της Redirection μεθόδου.
This plugin uses the Google Places API and gives you the ability to search for address around the word and auto completes the following Virtuemart Fields: Address 1, Postal Code, City
Virtuemart 2.x/3.x Alphabank GR (CardLink) Gateway Plugin , μέσω της Redirection μεθόδου Το Alphabank VM2/VM3 gateway plugin δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες σας να πραγματοποιούν online συναλλαγές με χρήση της πιστωτικής τους κάρτας (VISA / MasterCard / Maestro / AmeEX). Η πληρωμή από τον πελάτη γίνεται στο περιβάλλον (secure webpage) της Τράπεζας AlphaBank, μέσω της Redirection μεθόδου.
The Skroutz Analytics is a service of Skroutz which allows you to have stats on sales and visits, through live statistics gives your website through this extension. The plugin is very simple and requires no configuration. Joomla 2.5.x / 3.x Virtuemart 2.x / 3.x Plugin uses the NEW javascript code 09/2018
This extension was developed for Joomla! Day Greece 2012 presentation for Jooma Greek Community (joomla.gr) With this extension you can simply OVERRIDE ANY PHP file on your joomla site. No need to loose the code changes after upgrade!  Modify Joomla Core files without worrying about future updates!
This module can be used by everyone who have API Key from companies which provides Secure Domain API to their users, to able to get WHOIS results!
Tired installing a dozen of plugins to your J! website? Tired updating a dozen of plugins? Solution is here! The Ultimate Site Tools plugin includes 15 actions to 1 plugin! All actions can be enabled or disabled separately. Install one - Maintain One!
Page 1 of 2

Get a Hosting

High Speed Servers

Our servers are new (Intel Quadcore CPU & 48 GB DDR3 RAM, SSD) , eco friendly and in EU Datacenter.

Top & reliable Web services

We suggest & provide reliable solutions according to your needs, we develop applications (Website / Software)  to work for you with minimum effort.

Support

We care about your problems, we try to help you and solve any kind of problem immediately.

Newsletter Subscribe: